D&I Grond en sloopwerken

Over ons

OVER D&I

D&I

Een nieuw bedrijf met vertrouwde en bekende roots.

Dé specialist in grond op- en overslag en sloopwerken in de regio.

Onze werkwijze is gericht op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame aanpak.

  • Tot waarde brengen van vrijkomende sloopproducten.
  • Recycling van (steen)puin tot bouwstoffen.
  • Op juiste wijze inzetten van vrijkomende gronden & grondstromen tot nuttige en verantwoorde toepassingen.
  • Daar waar dat passend is, Inzetten van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Uiteraard blijven we ons, voor u vertrouwde, dienstenpakket aanbieden.

  • Uitgraven van woningen, stallen, bouwputten.
  • Innemen puin, hout en grond en verwerken tot waardevolle bouwstoffen.
  • Ontvangen en leveren van diverse soorten grond en zand.
  • Aanvullen, egaliseren, uitvlakken.
  • Cultuurtechnische werken, sloten vegen, bermen maaien, aanleg natuurelementen.
  • Regiewerk / verhuur van grondverzetmachines.

ONS TEAM

Onze dienstverlening is teamwork.
Samenwerken met U als klant en ons team is de basis voor succes.
Ons team heeft ruime ervaring met de uitvoering van de gewenste werkzaamheden. Vakmensen, ieder op zijn eigen werkgebied.